Halaman

Friday, June 26, 2020

SIFAT-SIFAT SENYAWA ION DAN SENYAWA KOVALEN

Jenis Senyawa dan Sifat Fisiknya

Senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion disebut senyawa ionik, sedangkan senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. 


Senyawa Ionik
Senyawa Kovalen
Senyawa ionik cenderung membentuk padatan kristal
Pada suhu kamar senyawa kovalen berwujud padat, cair , dan gas
Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi
Gaya antar molekul pada senyawa kovalen jauh lebih lemah daripada senyawa ionik sehingga pada umumnya senyawa kovalen mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah
Lelehan senyawa ionik dapat menghantarkan listrik
Lelehannya tidak menghantarkan listrik
Dalam larutan, senyawa ionik sangat mudah menghantarkan listrik
Dalam larutan, senyawa kovalen poar dapat menghantarkan listrik
Senyawa ionik larut dengan  mudah dalam air dan pelarut polar lainnya
Senyawa kovalen polar larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Senyawa kovalen nonpolar larut dalam pelarut nonpolarUntuk mengetahui lebih dalam penjelsan tentang Sifat-Sifat Senyawa Ikatan Kimia, silahkan kunjungi video berikut ini:
Latihan Soal 

1.   Di bawah ini merupakan senyawa yang berikatan ionik, kecuali….
            A.    Dalam bentuk kristalnya tidak menghantarkan arus listrik
            B.     Titik didih dan titik lelehnya tinggi
            C.    Dalam bentuk larutannya tidak menghantarkan arus listrik
            D.    Mudah larut dalam air
            E.     Sukar larut dalam pelarut organik
      2.  Perhatikan data sifat fisik dari dua buah zat berikut!
Senyawa
Titi leleh (0C)
Daya hantar listrik
Lelehan
Larutan
P
-115
Tidak menghantarkan
Menghantarkan
Q
810
Menghantarkan
Menghantarkan
     Jenis ikatan yang terdapat pada senyawa P dan Q berturut-turut adalah….
     A.       Kovalen polar dan ion
     B.       Ion dan kovalen nonpolar
     C.       Kovalen polar dan kovalen nonpolar
     D.       Kovalen polar dan hidrogen
     E.        Hidrogen dan ion 
3.   Suatu senyawa mempunyai sifat:
           1)        larut dalam air;
           2)        lelehannya dapat menghantarkan listrik; dan
           3)        terionisasi sempurna dalam air.
           Jenis ikatan dalam senyawa tersebut adalah ikatan ....
           A.   Kovalen polar
           B.       Kovalen non polar
           C.       Hidrogen
           D.       Ion
           E.        Logam


No comments:

Post a Comment